Anielskie horoskopy i przesłania. Medytacje, modlitwy i artykuły o tematyce ezoterycznej.
czwartek, 22 marca 2018

Ósmym kluczem jest oddawanie 10 % swoich dochodów na cele, które są dla ciebie ważne na płaszczyźnie duchowej, które w jakiś sposób wzbogacają cię duchowo. Jeśli tego nie robisz możesz przynajmniej pomagać ludziom czy zwierzętom znajdującym się w potrzebie. Dawaj pieniądze wiedząc, że one wrócą do ciebie zwielokrotnione, ale jednocześnie nie przywiązuj się do efektów (czyli do tego kiedy i w jakiej ilości pieniądze do ciebie wrócą).

Stres, niepokój, obawy tworzą blokady. Im więcej blokad tym bardziej się stresujesz, niepokoisz, obawiasz... I koło się zamyka. W pewnym momencie może się wydawać, że nie ma wyjścia z tej sytuacji. A ono istnieje. I jest bardzo proste: relaks, wyciszenie, medytacja, wiara. Z reguły najprostsze rozwiązania okazują się najskuteczniejsze chociaż ego będzie mówić ci, że trzeba się zmagać. W sercu wiesz co czynić.

środa, 21 marca 2018

Twoja Wyższa Jaźń i Anioły kochają cię bezwarunkowo. W pełni akceptują cię taką jaka / takim jaki jesteś. Obejmij teraz swoją moc. Pokochaj i zaakceptuj siebie w taki sam sposób w jaki kochają cię i akceptują twoi Niebiańscy Pomocnicy. Im bardziej kochasz i szanujesz siebie tym bardziej kochają i szanują cię inni ludzie.

wtorek, 20 marca 2018

"Pozwalam, by energia miłości krążyła we mnie. Całkowicie usuwam wszystko, co zaburza i blokuje moją wewnętrzną harmonię. Wybieram stanie się przejawem miłości. Boskość, która jest źródłem pokoju swobodnie przepływa przeze mnie."

 Przygotuj się na otrzymanie tego, o co się od dawna modliłaś / modliłeś. Jesteś gotowa / gotowy? 

Siódmym kluczem jest poświęcenie się służbie innym ludziom co ostatecznie doprowadzi cię do czystego serca, a Wszechświat cię nagrodzi. 

poniedziałek, 19 marca 2018Pytania, które dobrze jest sobie zadać, aby prawdziwie zrozumieć życie.

Przedstawione poniżej pytania zadane w głębi swej własnej Duszy i użyte do zaproszenia innych do tego, by rozpoczęli swoje duchowe poszukiwania mogą wiele zmienić.

Trzy stałe pytania.

1) Jak to jest możliwe, że 7 miliardów ludzi twierdzi, że chce tego samego (pokój, bezpieczeństwo, możliwości, pomyślność, szczęście i miłość) i większość z tych osób jest wyjątkowo niezdolna, by to mieć?
2) Czy jest możliwe, że jest coś na temat życia co zmieniłoby wszystko gdybyśmy to zrozumieli?

3) Czy jest coś -  na temat nas samych, na temat życia i jego celu - zrozumienie czego zmieniłoby naszą rzeczywistość i doświadczenia na lepsze na zawsze?
To są potężne pytania. One zasługują na odpowiedzi. One przynajmniej zasługują na to, by były zadane. Czy zadaje te pytania wielka ilość osób? Czy zadają te pytania politycy? Nie. Prezydenci, premierzy, królowie i przywódcy? Nie. Religijni oficjele? Nie. Wychowawcy, nauczyciele? Niewielu. Generałowie? Nie. Zwykli ludzie przy kuchennym stole? Cóż, tak, możliwe. Zaczynają teraz. Być może. Zaczynają teraz.
Zwykli ludzie jak ty czy ja będą teraz zadawać te pytania na całej planecie. A gdy skończymy je zadawać przejdziemy do…

Czterech fundamentalnych pytań życia.

1) Kim jestem?

2) Gdzie jestem?

3) Dlaczego tu jestem?

4) Co zamierzam z tym zrobić?
Nie wierzę, że ktoś mógłby zignorować te pytania i szybko ewoluować. Nikt z nas nie może. Musimy zakończyć każde personalne zamieszanie, które możemy mieć w stosunku do tych pytań (w życiu jest wiele innych pytań, ale te są fundamentalne) ponieważ w przeciwnym przypadku przejdziemy przez nasze dni i noce nie mając pojęcia co robimy i dlaczego to robimy.
To jest sytuacja, w której znajduje się dzisiaj większość ludzi na Ziemi. I to jest przyczyna dlaczego świat jest w takiej, a nie innej kondycji. Nie ruszyłem w życiu do przodu dopóki nie odpowiedziałem na Cztery Fundamentalne Pytania w Życiu (tak przy okazji: odpowiadam na te pytania codziennie). Używane w ten sposób pytania te nie są informacyjne, ale transformujące. Pierwsze z tych czterech pytań jest prawdziwym kluczem. Otwiera wszystko. Zaprasza nas, by przyjrzeć się głębiej największej tajemnicy; tajemnicy naszej własnej tożsamości. Nie rozumiem przez to oczywiście naszego imienia i nazwiska. Mam na myśli naszą tożsamość w kosmosie.
Nie ma “właściwej odpowiedzi” na to pytanie; jest jedynie odpowiedź, którą udzielisz.

Drugie pytanie wydaje się być proste, ale odpowiedź na nie może nie być prosta. Gdzie jestem?
Gdzie postrzegasz siebie jako istotę? To jest: w jakim miejscu doświadczamy naszej egzystencji? Jak to postrzegasz? Jak utrzymujesz to w swojej rzeczywistości? Jak utrzymujesz to konceptualnie? Nie mówię o twoim fizycznym opisie (“Żyję na planecie Ziemia. To trzecia planeta od słońca” itp. itd.). Odnoszę się do konceptualnego zrozumienia tej przestrzeni. To jest miejsce, w którym się uczymy; szkoła?
Czy doświadczasz tego jako miejsca testowania, pokoju egzaminacyjnego? Czy to.jest miejsce, w którym trzeba czegoś dowieść, brać udział w jakiś zawodach? Czy to jest coś w rodzaju wielkiego toru wyścigowego, na którym znajdują się wygrywający i przegrywający?

Czy nie masz żadnego konceptualnego punktu odniesienia dla tej przestrzeni i naprawdę pojmujesz to tylko jako fizyczne położenie w większym systemie planet krążących wokół gwiazdy?

Czym jest to miejsce, w którym odnajdujemy siebie? Umysł błaga, żeby wiedzieć… gdzie jestem?
Ponownie: nie ma “właściwej “ odpowiedzi na to pytanie. Jednak dopóki nie udzieliłem odpowiedzi nie miałem żadnych ram koncepcyjnych, w których mógłbym przeżyć doświadczenie mojego życia. I z powodu braku takich ram koncepcyjnych te doświadczenia same w sobie wydawały się zupełnie bezsensowne. Nie różniące się niczym od doświadczeń muchy czy mrówki. Czułem, że jestem tylko trochę bardziej wyrafinowaną formą życia. Miałem oczekiwanie życia i - oprócz nieprzewidzianych okoliczności - wiedziałem, że będę tu przez określony okres czasu, ale co to za miejsce?

I potem wynurza się kolejne pytanie: dlaczego?

Dlaczego jestem tu gdzie jestem? Dlaczego nie jestem gdzieś indziej? Czy istnieje to “gdzieś indziej”? Co jest celem mojej istoty w tym czasie i w tym miejscu? Czy jest cel? Kto by go wyznaczył?

Nie wiem jak ktoś mógłby wzrastać ewolucyjnie nie poświęcając myśli - i ewentualnie pewnych odpowiedzi - tym pytaniom.
Wiele osób odpowiada zwięźle: “Nie wiem” i na tym poprzestają. Nie mógłbym tak zrobić. I nie zachęcam żadnych prawdziwych studentów życia do zrobienia tego. Jeśli naprawdę nie mają odpowiedzi zachęcam, by taką stworzyli. To znaczy zdecyduj jak brzmi odpowiedź - zrób to z czystą intencją. W ten sposób żyją raczej z poziomu intencji, a nie z przypadku. Życie przeżywane domyślnie, z przypadku to życie przeżywane zgodnie z Domyślnymi Odpowiedziami większości ludzi na ziemi. Mam nadzieję, że nikt z was nigdy więcej ponownie nie wybierze takiego życia. Większość z nas żyła w ten sposób chociaż przez jakąś część życia, ale nie musimy robić tego ponownie jeśli nie chcemy.
Ostatnie pytanie.

Dochodzimy do ostatniego pytania. Nie tylko ostatniego pytania z serii siedmiu pytań, ale ostatniego w sensie metaforycznym. Ostateczne Ważne Pytanie Życia: odpowiedziawszy na wszystkie pozostałe pytania jesteś zaproszona / zaproszony do zdecydowania: co zamierzasz z tym zrobić?
To jest zawsze ostateczne pytanie w życiu. W każdej sytuacji, w każdej okoliczności, w każdym momencie pytanie zawsze i na zawsze brzmi: co zamierzam z tym zrobić?
Życie toczy się zgodnie z twoimi intencjami. To jest paliwo, które napędza silnik tworzenia w twoim życiu.
Ważne jest, żeby zrozumieć, że życie jest niczym więcej niż energią. To jest zorganizowana energia. A kto zajmuje się organizacją? My. Zaskakująco odpowiedź brzmi: my.
Życie jest czystą energią, która wraca do siebie. Czyli: życie jest samonapędzającym się, samopodtrzymującym, samozdeterminowanym i samostwarzającym procesem. Zależy od siebie, polega na sobie i patrzy na siebie, by powiedzieć sobie jaki powinien być następny przejaw siebie.

To jest prawdziwie uniwersalne, prawdziwie globalne, prawdziwie narodowe, prawdziwie lokalne i prawdziwie indywidualne. To zaledwie kwestia proporcji. Tak więc widzimy Wszechświat decydujący o sobie w ten sposób, naszą planetę decydującą o sobie w ten sposób, nasz naród decydujący o sobie w ten sposób, nasze miasto lub społeczność decydujące o sobie w ten sposób i naszą własną osobę decydującą o sobie w ten sposób. Życie informuje Życie na temat Życia przez proces Życia sam w sobie. Dlaczego jestem tu, gdzie jestem? Dlaczego nie jestem gdzieś indziej? Co jest celem mojej istoty w tym czasie i w tym miejscu? Czy jest cel? Kto by go wyznaczył?
Informacja życia tworzy życie w formacji (w przejawie). Na najbardziej personalnym poziomie twoja informacja tworzy ciebie. Stale formujesz i reformujesz siebie, kształtujesz i ponownie kształtujesz siebie, tworzysz i stwarzasz siebie od nowa. W rzeczywistości funkcją życia jest stwarzanie siebie od nowa w każdym złotym momencie Teraz, w następnej najwspanialszej wersji najwspanialszej wizji, którą kiedykolwiek miałaś / miałeś na temat tego Kim Jesteś.
To wszystko na ten temat, w wielkim skrócie. Oto co się tutaj dzieje. Cała ludzkość jest zaangażowana w ten proces. Robimy to politycznie, robimy to ekonomicznie, robimy to kulturalnie, robimy to rasowo, robimy to socjalnie, robimy to seksualnie, robimy to duchowo. To wszystko co robimy i nie robimy nic innego.
To jest to co robi Bóg. Bóg stwarza Siebie od nowa w każdym pojedynczym i jedynym momencie zwanym Teraz - a życie jest Bogiem robiącym to. Życie jest Bogiem wyrażającym Siebie w nieskończonej mnogości form. Jesteś jedną z form Boga. Jesteś - całość twojej istoty - informacją Boga. A zatem jesteś Bogiem w formowaniu.

 

Autor tekstu: Neale Donald Walsch

niedziela, 18 marca 2018“Poprzez moją miłość do ciebie chcę wyrazić moją miłość do całego kosmosu, całej ludzkości, do wszystkich istot. Żyjąc z tobą chcę nauczyć się kochać wszystkich; wszystkie gatunki. Jeśli odniosę sukces w kochaniu ciebie będę w stanie kochać wszystkich i wszystkie gatunki na Ziemi. To jest prawdziwe przesłanie miłości. “

Thich Nhat Hahn

 

 

sobota, 17 marca 2018

Szósty klucz to postawienie Boga i duchowej ścieżki na pierwszym miejscu. Nie miej fałszywych ideałów i bogów (i w to wliczają się pieniądze). Jedynym sposobem na zrobienie dużej ilości pieniędzy jest bycie nie przywiązanym do pieniędzy. Szukaj najpierw królestwa Bożego, a wszystko inne zostanie ci dodane. Umieść Boga i duchową ścieżkę na pierwszym miejscu, a z pewnością pojawi się sukces materialny. 

Rozpoznanie, widzenie, sluchanie i szanowanie czyjejś Boskiej natury jest miłością. Robienie czegoś co przynosi radość innym jest miłością. Wybaczenie sobie i innym jest miłością. Szczere dzielenie się dobrem z innymi jest miłością. Czynienie dobra bez oczekiwań jest miłością. Odczuwanie spokoju w sercu i umyśle jest miłością. Wspaniałe uczucie, które towarzyszy ci gdy oglądasz zachwycający wschód słońca lub gdy słyszysz śpiew ptaków jest miłością. A uśmiech jest najprostszą i najbardziej promienną ekspresją miłości. 

 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 256
| < Marzec 2018 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
O autorze

O mnie !

Kontakt !

Wymiana energetyczna !

Dodaj do ulubonych

 Wejscie w przestrzen serca !

Instagram !

Anielski Swiat na Facebooku !